Til jer, der møder vold, trusler og udadreagerende adfærd på arbejdspladsen

Vi er specialister i, hvordan man undgår vold

IRAS Nordic er en mindre virksomhed med stort speciale. Vi er 100% fokuseret på, hvordan man undgår at blive udsat for vold på arbejdspladsen. Vi består af ildsjæle, som har mange års erfaring med adfærdsprofilering, konflikthåndtering, nødværge og magtanvendelse.

Som grundlag for vores metoder, trækker vi blandt andet på mange års erfaring indenfor politiet, herunder patrulje- og instruktørerfaring. Dette kombineret med erfaring inden for socialpsykiatrien giver en unik kombination, som kommer jer til gode.

Derudover har vi gennem hele livet udøvet og undervist i selvforsvar, der ligger til grund for vores skånsomme nødværgeprogram, BodyAwareness.

Vores tilgang

Hvad enten der er tale om non-fysisk voldsforebyggelse eller nødværge, underviser vi med det altoverskyggende formål, at man skal slippe uskadt fra en potentielt voldelig situation, så du kan komme trygt hjem til familien. Uanset hvor meget du brænder for dit arbejde og de mennesker du hjælper i dit virke, er du ikke meget værd, hvis du “går i stykker”, fysisk eller psykisk.
Vi underviser kun i metoder, som er direkte overførbare til virkeligheden. Her finder du ingen teorier og langskrevne koncepter skrevet af (velmenende) personer, som desværre aldrig har haft vold inde på livet – for ikke at nævne, erfaring med konkret håndtering af vold. Når det gælder vold og hurtigt opståede tilspidsede situationer, er teori meget lidt værd. Du har oftest kun sekunder til at opfatte en potentielt farlig situation og dernæst reagere på en effektiv måde.
Vores tilgang er konkret og effektiv. Altid med det for øje, at metoderne skal være så skånsomme som muligt – både for dig selv, samt den udadreagerende person. Der bliver heller ikke gået på kompromis med loven.
Til trods for metodernes effektivitet, er de simple nok til at blive brugt i praksis, umiddelbart efter undervisningen.

Hvorfor os?

 • Vi er praktikere, ikke teoretikere.
 • Vi har mange års undervisningserfaring fra politiet og politiskolen.
 • Vi har styr på lovgivningen, og kan videreformidle den, så det kan huskes.
 • Vi ved hvordan vold opstår, føles og undgås.
 • Vi underviser i realistisk voldsforebyggelse: IRAS
 • Vi underviser i realistisk nødværge: BodyAwareness
 • Vi gør det komplekse enkelt, så det virker og kan huskes.
 • Vi tager afsæt i menneskers naturlige adfærd og reaktionsmønstre.
 • Vi bruger god tid på at forstå kundens situation og behov.
 • Mange har en plan, for hvad man gør, efter man er blevet udsat for vold. Vi har en plan for, hvordan man helt undgår volden.
 • Vi samarbejder med eksperter på mange forskellige områder som psykiatri, psykologi, demens, præhospital, multikulturel adfærd, adfærdsprofilering, sikkerhedsanalyse og jura. Alt sammen for at sikre at vi giver dig og dine ansatte undervisning i topkvalitet.

Theis Gottorp Wittendorff

Chefinstruktør

16 år hos Politiet med mange års patruljetjeneste i beredskabet, samt som underviser på Politiskolen i bl.a.:

 • Nødværge
 • Konflikthåndtering
 • Magtanvendelse
 • Håndtering af psykisk syge

30 års erfaring som udøver og instruktør i flere selvforsvarssystemer.
IRAS og BodyAwareness™ chefinstruktør.
OOBH/OODA instruktør.

[email protected]

Lad os hjælpe jer med indsatsen mod vold og skabe et tryggere arbejdsmiljø, der nedbringer sygefravær og personaleomsætning. Til gavn for medarbejdere og borgere.

Kursusoversigt

Voldsforebyggelse

Plan A | Modul I
Undgå at situationen eskalerer til fysisk vold …

Vi kalder det for plan A, da målet altid skal være at løse eller nedtrappe konflikten uden at den bliver fysisk.

Kort fortalt lærer man her om non-fysiske metoder, herunder at aflæse adfærd og forstå kropssprog samt konflikthåndtering og nedtrapning. Det er det, vi kalder for den proaktive tilgang, fordi strategien er at handle inden situationen udvikler sig til vold, eller måske helt kommer ud af kontrol.

Vi kalder metoderne for IRAS (Instant Read and Act System). IRAS er grundstenen i vores tilgang til voldsforebyggelse.

Læs mere om IRAS her

Nødværge

Plan B | Modul II
Ender det med vold, skal man være forberedt …

Selv om den ideelle løsning, er at håndtere alle konflikter ved hjælp af non-fysiske metoder, så kan det desværre ikke altid lade sig gøre. Nogle gange opstår der situationer, som af den ene eller anden årsag udvikler sig til at være fysisk.

En gang imellem er fysisk udadreagerende adfærd uundgåelig, trods ihærdige nedtrapningsforsøg og imødekommende pædagogik. Derfor underviser vi også i fysiske teknikker til at forsvare og frigøre sig selv, samt flugtmetoder.

Vi underviser i BodyAwareness Nødværge.

Læs om BodyAwareness nødværgekursus her.

Magtanvendelse

Plan C | Modul III
Magtanvendelse skal udføres effektivt og forsvarligt …

Forudsat at der er behov og hjemmel for magtanvendelse, underviser vi i proaktiv kontrol og håndtering af potentielt udadreagerende personer.

Ikke desto mindre anbefaler vi altid magtanvendelse som den sidste udvej.

Vi følger skånsomheds- og proportionalitetsprincippet, så der altid bruges mindst mulig magt. For alle parters skyld.

Lær om BodyAwareness magtanvendelse her.
crossmenuarrow-leftarrow-right